PulsAnalys/DISC

Vad har mitt företag för nytta av PulsAnalys?

Gör en PULSAnalys

Ta PULSen – det är lätt!

För att skapa och behålla goda resultat i arbetsgrupper handlar det både om att rekrytera rätt medarbetare och om att ge varje medarbetare rätt ledning och möjligheter att utvecklas i en roll som passar. Pulsanalys är ett verktyg som ger ökad förståelse för vad som driver och motiverar varje person. Du får en snabb överblick över personers sätt att kommunicera och vilka ledarstilar de uppskattar. Du bidrar till personens självbild och utveckling.

Bättre rekryteringsprocess

Med hjälp av PulsAnalys kan företaget på ett professionellt sätt själva ta ansvar för att välja rätt medarbetare. Bli mer medveten om vilka egenskaper som efterfrågas och hur de arbetssökande tenderar att bete sig i olika situationer, samt hur de anpassar sig till krav och förväntningar i arbetsmiljön. Spar in rekryteringstid och – kostnader samt öka chanserna att träffa helrätt!

Motverka hälsoproblem

Rätt person i rätt roll ökar trivseln på hela företaget. Med hjälp av PulsAnalys kan du spåra och förebygga negativ stress eller hälsoproblem innan de leder till sjukfrånvaro. Personprofilindex (PPI) skapar dessutom en neutral plattform att utgå ifrån, för vidare diskussion kring utveckling, förändring/omplacering, självkännedom, motivation och drivkrafter. Rädda både företag och medarbetare från långtidssjukfrånvaro och låsta konflikter.

Skapa högpresterande team

Varför är det så svårt ibland att jobba ihop? Hur skapas högpresterande arbetsgrupper och team? I en högpresterande grupp råder förståelse mellan gruppmedlemmar. Med förståelse för både likheter och olikheter i olika situationer lär sig medlemmarna att nyttja varandras egenskaper, i stället för att reta sig på dem. Det här ger en otrolig kraft för hela organisationen – prova själva!

PulsAnalys ska vara ditt bästa hjälpmedel vid rekrytering, grupp- och teamutveckling, säljutbildningar, utvecklingssamtal liksom vid olika typer av förändringsledning och personlig utveckling.Ja tack, jag är intresserad…

Ja tack, jag är intresserad…

Skicka oss ett e-mail

Var vänlig klicka på länken för att skicka ett mail med dina kontaktuppgifter.

Med vänliga hälsningar
Mikael Laweby

Fakta om PulsAnalys

PulsAnalys är ett verktyg som är baserat på DiSC-teorin. PulsAnalys används inom rekrytering, personlighetsutveckling, ledarskapsutveckling, utvecklingssamtal och för att skapa högpresterande team.

Rulla till toppen